REGULAMIN

Ogólne zasady i warunki korzystania z usług Klubu LaraFit
KONTAKT
Informacja

Informacja

W celu realizacji obowiązku wskazanego w § 14. ust. 1(i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” informujemy, iż Fitness Klub Larafit z siedziba w Tomaszowie Lubelskim jest Beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Drukuj