AKTUALNOŚCI

Wydarzenia i nowości w Klubie Larafit
KONTAKT
COVID-19 a bezpieczeństwo w Klubie

COVID-19 a bezpieczeństwo w Klubie

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W FITNESS KLUB LARAFIT

Drogi Klubowiczu, poniżej znajdziesz wytyczne, które obecnie obowiązują w naszym klubie. Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie dla zapewnienia sobie i innym ćwiczącym jak najbezpieczniejszych warunków treningowych.

  • W klubie może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób. W każdej strefie siłowni, może znajdować się maksymalnie 16 osób, na sali fitness 16. Do limitu nie wliczane są osoby zaszczepione.
  • Przed wejściem do klubu będzie wykonany pomiar temperatury. W klubie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe. Jeśli masz jakiekolwiek objawy chorobowe, zostań w domu. Jeśli nie ćwiczysz, korzystaj z maseczki.
  • DEZYNFEKUJ RĘCE TAK CZĘSTO JAK TO MOŻLIWE !!! Preparat do dezynfekcji znajduje się w strefie wejścia, przy wyjściu z toalet oraz w każdej strefie ćwiczeń.
  • NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ KAŻDE UŻYWANE URZĄDZENIE PRZED I PO JEGO KORZYSTANIU. Dezynfekuj szafkę przed i po użyciu.
  • OBOWIĄZUJE NOSZENIE RĘCZNIKA !!! Należy go rozkładać na każdym używanym urządzeniu.
  • ZMIANA OBUWIA OBOWIĄZKOWA, osoby nie przestrzegające tego obowiązku, poniosą koszt sprzątania obiektu.
  • CODZIENNIE OBOWIĄZUJE PRZERWA TECHNICZNA na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
  • Na terenie całego klubu należy utrzymywać bezpieczną odległość 1,5 m od innych osób.
  • W toalecie może znajdować się tylko jedna osoba.
  • Osoby powyżej 60 roku życia i/lub cierpiące na choroby przewlekłe powinny ograniczyć się do treningu poza godzinami szczytu.
Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Drukuj